Kan man tänka sig frisk?

Molly: Jag har ett par funderingar kring det här med attraktionslagen. Hur funkar det om man önskar sig något som påverkar någon annan människa? Alltså kan jag önska något som går emot någon annans (medvetna eller omedvetna) önskningar? Hoppas att du förstår hur jag menar. Sen undrar jag också över sjukdomar. Menar du att man genom sina egna tankar kan göra så att man blir frisk från sina sjukdomar? Skulle vara roligt att höra om du har några tankar kring detta.

Svar: Svaret på din första fråga kommer i samband med att jag besvarar en annan läsarfråga som dök upp igår. I korthet: ingen har makten över någon annans attraktionspunkt (dvs. deras fokusering) eftersom ingen annan kan tänka någon annans tankar. Din önskan att påverka andra bottnar i övertygelsen om att ditt eget välmående är beroende av hur de förhåller sig till saker och ting. Försök ändra på den övertygelsen – för din egen skull. När du hakar upp din lycka på att någon annan måste vara på ett speciellt sätt är det just denna tanke som skapar motstånd till det du önskar dig. Det är alltså inte den andra personen som gör motstånd till din avsikt – det är du själv. Låt attraktionslagen göra jobbet. Håll fast vid frekvensen av välmående och låt den leverera människor och omständigheter som resulterar i en perfekt upplevelse av det slag du önskar dig.

Svaret på din andra fråga:

Sjukdom är en fysisk manifestering av en kroniskt negativ känsla

En negativ känsla är en indikation på att man i denna stund fokuserar på något som attraherar mer av sådant som inte ligger i linje med ens avsikter och därför kommer att kännas precis lika obehagligt. Man gör mao. motstånd till sitt välmående.

En kroniskt negativ känsla är en indikation på att man genom inövade tankar, dvs. övertygelser, systematiskt gör motstånd till sitt välmående. Sjukdom är den fysiska ekvivalenten av denna känsloindikation på samma sätt som brandlarmet indikerar att det finns rök i rummet.

Om man klarar av att skifta tankarna till sådana som bekräftar ens avsikter ändras indikationen – först genom att man känner sig bättre psykiskt och därefter genom att ens fysiska tillstånd förbättras.

Jämför dessa två:

Man kan vara sjuk och tänka på sånt som gör att man känner sig rädd.
Man kan vara sjuk och tänka på sånt som gör att man känner sig hoppfull.

Skillnaden mellan dessa två inre tillstånd är skillnaden mellan att man tillfrisknar och att man förblir sjuk. Utmaningen ligger alltså i att hitta något, vad som helst, som distraherar en tillräckligt mycket för att man ska hålla sig på gott humör. Och att ignorera läkarna som försöker övertyga en om att man är sjuk. ;)

Ifall din första och andra fråga hör ihop och du önskar att någon du bryr dig om ska bli frisk tänk på följande: du kan influera (inspirera) andra människor till trevligare manifesteringar, men endast när du själv är helt fri – dvs. oberoende av hur det går för dem. Var därför mycket kräsen med hur du vinklar dina tankar och låt bli att göra tankemässigt motstånd till det icke-önskvärda. Se välmående i både dig själv och andra, ignorera resten.